• VIE
  • 한국어
  • ENG

Dự án sàn nâng

  • Địa chỉ: KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
  • Khách hàng: Công ty TNHH HudoTech
  • Hạng mục: Sàn
  • Năm hoàn thành: 2017